Kariera naukowa

Wykształcenie

 • 19.11.2015 – Rada Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uchwaliła nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie psychologia.
 • 1998-2003 Studia doktoranckie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Instytut Psychologii, pod kierunkiem:  prof. dr hab. Maria Kielar- Turska.
 • 1993-1998 Studia magisterskie, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Wydział Instrumentalny, specjalizacja: Instrumenty Perkusyjne, pod kierunkiem: prof. dr hab. Jan Zegalski.
 • 1991-1996 Studia magisterskie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza), Wydział Wychowania Artystycznego, Instytut Plastyki, specjalizacja: Malarstwo, pod kierunkiem: prof. dr hab. Leon Maciej.
 • 1986-1993 Średnia szkoła muzyczna, Państwowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w Częstochowie, klasa perkusji, pod kierunkiem: mgr Stanisław Zasowski.
 • 1985-1986 Podstawowa szkoła muzyczna, Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Częstochowie, klasa perkusji, pod kierunkiem: mgr Stanisław Zasowski.
 • 1984-1989 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie, specjalizacja: technik jubiler.

Dyplomy

 • 2003.10.16 Dyplom ukończenia studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ i uzyskanie stopnia: doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii; praca doktorska: „Związki synestezji kolorowego-słyszenia z wybranymi wymiarami osobowości”.
 • 2002.07.25. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
 • 1998.06.24. Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku Instrumentalistyki w zakresie gry na instrumentach perkusyjnych i uzyskanie tytułu: magister sztuki; praca magisterska: „Synestezyjne wrażenia kolorystyczno-dźwiękowe. Ich występowanie i wpływ na muzykę”.
 • 1996.07.15. Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku Wychowania Plastycznego i uzyskanie tytułu: magister; praca magisterska: „Porównanie języka muzycznego i plastycznego”.
 • 1993.04.17. Dyplom ukończenia Szkoły Muzycznej II Stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego: muzyk instrumentalista ze specjalnością gry na perkusji.
 • 1989.06.04. Świadectwo Dojrzałości i uzyskanie tytułu zawodowego: technik sztuk plastycznych ze specjalnością: biżuteria.

Nagrody i wyróżnienia

 • 2023 Nagroda I stopnia J.M. Rektora Uniwersytetu Opolskiego za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2022-2023.
 • 2022 Nagroda II stopnia J.M. Rektora Uniwersytetu Opolskiego za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2021-2022.
 • 2021 Nagroda II stopnia J.M. Rektora Uniwersytetu Opolskiego za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2020-2021.
 • 2016 Wyróżnienie Politechniki Opolskiej II stopnia za działalność naukową
 • 2015 Nagroda Indywidualna III stopnia za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 2013 Nagroda Zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Opolskiej za działalność organizacyjną
 • 2011 Nagroda Indywidualna III stopnia Rektora Politechniki Opolskiej za działalność naukową
 • 2007 Nagroda Indywidualna III stopnia Rektora Politechniki Opolskiej za działalność dydaktyczną
 • 1993 Pierwsze miejsce w Okręgowych Przesłuchaniach Uczniów Szkół Muzycznych Klasy Perkusji w Katowicach.
 • 1992 Pierwsze miejsce w Okręgowych Przesłuchaniach Uczniów Szkół Muzycznych Klasy Perkusji w Katowicach.
 • 1990 Czwarte Miejsce w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Instrumentów Perkusyjnych w Opolu.

Członkostwo w stowarzyszeniach

 • 2019-2022 członkini Komisji Nauk Psychologicznych PAN, Oddział w Katowicach (od 2023 pełnienie funkcji sekretarza).
 • Od 2011  Association for Psychological Science (APS).
 • Od 2014  American Psychological Association – International (APA).
 • Od 2014 Polskie Stowarzyszenie Trenerów Zdrowia (PSTZ).
 • Od 2016 International Association of Synesthetes, Artists and Scientists (IASAS).
 • Od 2016 UK Synaesthesia Association (UKSA)
 • Od 2017 International Society for the Study of Individual Differences (ISSID).