Konferencje

Udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych

 • Ochnik, D., Rogowska, A.M., Pavlova, I., Blažková, I., Schütz, A., Held, M., Korchagina, E.V., Arzenšek, A., Jakubiak, M., Kuśnierz, C. (15-30 September 2021). Exposure to COVID-19 among university students from six European Countries. The 1st International Electronic Conference on Clinical Medicine. MDPI: Basel, Switzerland. doi:10.3390/ECCM-10868.
 • Ochnik, D., Rogowska, A.M., Schütz, A., Arzenšek, A., Benatov, J., Korchagina, E.V.,  Blažková, I., Pavlova, I., Aslan, I., Cuero-Acosta, Y.A. Economic status and depression: Mediating role of self-rated health in students during the COVID-19 pandemic (23-27 August 2021).  The 35th Annual Conference of the European Health Psychology Society. Nicosia, Cyprus.
 • Alseraye, S., Alqasim, R., Rogowska, A., Alrasheed, N., Alshammari, M., Alshammari, T. (09-11 February 2021). Examining Stress of Virtual Learning in Colleges of Health Sciences: A Cross-Sectional Study in The Era of COVID-19 Pandemic in Saudi Arabia. Saudi International Pharmaceutical Science of the Saudi Pharmaceutical Society SIPHA-SPS 2021. Virtual Conference. Riyadh, Saubi Arabia.
 • Bokszczanin, A., Rogowska, A., Gladysh, O. (16-17 września 2020). Radzenie sobie ze stresem przez nastolatków w czasie domowej kwarantanny spowodowanej pandemią wirusa COVID-19. Badanie jakościowe. Ogólnopolska E-Konferencja Naukowa: Doświadczanie pandemii COVID-19 w Polsce. Poznań, UAM.
 • Ochnik, D., Rogowska, A.M., Kuśnierz, C., Jakubiak, M. (16-17 września 2020). Moderacyjna rola typu uczelni i płci w związku pomiędzy uogólnionym lękiem a stresem odczuwa-nym podczas pandemii COVID-19 wśród studentów uniwersytetu i politechniki. Ogólnopolska E-Konferencja Naukowa: Doświadczanie pandemii COVID-19 w Polsce. Poznań, UAM.
 • Bokszczanin, A., Rogowska, A. (17-18 maja 2019). Zdrowie społeczne i psychiczne u osób długotrwale bezdomnych. Prezentacja wstępnych wyników europejskiego projektu Horyzont 2020 „Bezdomność jako społeczna niesprawiedliwość.” XII Konferencja Naukowa Sekcji Psychologia Zdrowia PTP: W zdrowiu i w chorobie. Trajektorie jakości życia. Katowice, UŚ.
 • Bokszczanin, A., Rogowska A. (17-18th June 2019). Important results of the HOME_EU project for the problem of homelessness in Poland. International Conference Housing First to the end homelessness in Europe. Presenting and discussing the results of the Horizon 2020 JOME_EU research project. Caixa Forum Madrid, Spain.
 • Bokszczanin, A., Rogowska A. (18-19th June 2018). Physical and mental health of homeless people in the Polish sample. 3rd International Housing First Conference. Padova, Italy.
 • Bokszczanin, A., Rogowska, A. (10-13 July 2018). Coping with chronic stress among the homeless. Presentation of the HOME EU European research project. 39th edition of the STAR International Conference:  Stress, anxiety and resilience. Lublin, KUL.
 • Rogowska, A. (24-28 July 2017). Is synaesthesia a variable dichotomous or dimensional? International Conference ISSID-2017. Warszawa, UW.
 • Rogowska, A., Wojciechowska-Maszkowska, B., Borzucka, D. (23-25 March 2016). Health behaviors of undergraduate students: A comparison of physical education and technical faculties. CBU International Conference  “Innovations in Science and Education”. Prague, CBU (Czech Republic).
 • Borzucka, D., Wojciechowska-Maszkowska, B.,Rogowska, A.M. (28-30 April 2016). Prevalence of Substance Use Among Polish Undergraduates. 7th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance. Kusadasi: PBHR Convention Center (Turkey).
 • Wojciechowska-Maszkowska, B., Borzucka, D., Rogowska, A.M. (28-30 April 2016). The Relationship Between Personality Traits and Postural Balance in the Football Players.7th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance. Kusadasi: PBHR Convention Center (Turkey).
 • Rogowska, A.M. (14-16 May 2015). The Pattern of Direct and Instrumental Motivation for Illicit Substance Use.6th World Conference on Psychology, Counselling and Guidance. Antalya (Turkey).
 • Rogowska, A.M., Wojciechowska-Maszkowska, B., Borzucka, D. (9-10 October 2014). The relationship between postural balance and temperament in adults involved in recreational football.1st Control of Movement and Posture Conference. Opole, PO.
 • Rogowska, A. (13-14 July 2014). Association Between Type A/B Behavior Pattern and Alcohol Consumption in Undergraduate University Students: A Pilot Study. World Conference on Psychology Sciences. Las Vegas (USA).
 • Rogowska, A. (11 kwiecień 2014). Pilotażowe badanie zachowań zdrowotnych i osobowości typu A wśród studentów wychowania fizycznego. III Konferencja naukowa Rola aktywności ruchowej w edukacji zdrowotnej. Warszawa, WSIiZ.
 • Rogowska, A., Wojtarowicz, B., Wojciechowska-Maszkowska, B., Borzucka, D. (22-23 wrzesień 2011). Zdolności twórcze, muzyczne i motoryczne dzieci sześcioletnich. Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Metodyczna Uczeń zdolny i twórczy w środowisku szkolnym. Warszawa, APS im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Rogowska, A., Króliczek, D. (23-25 październik 2009). Wpływ treningu autogenicznego na poziom sportowy zawodników sztuki walki. XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. Spała, COS.
 • Rogowska, A. (25-26 wrzesień 2009). Studencki wzór picia alkoholu. I Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa z cyklu „Psychologia w medycynie – medycyna w psychologii” Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne. Lublin, KUL.
 • Rogowska, A. (15-16 grudzień 2008). Osobowościowe wyznaczniki zainteresowań sportowych. Rogowska, A., Michalska, M. Preferencje krajobrazowe uczestników pieszej pielgrzymki. II Międzynarodowa Konferencja Nauka dla sportu i zdrowia. Głuchołazy, PO.
 • Rogowska, A. (24 listopad 2008). Zagrożenie uzależnieniami studentów aktywnych fizycznie. I Ogólnopolska Konferencja Uczestnictwo w kulturze fizycznej wyzwaniem naszych czasów. Kielce, WŚ.
 • Rogowska, A. (23 październik 2008). Aktywność ruchowa a zdrowy styl życia studentów. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rola aktywności ruchowej w procesie rozwoju sprawności psychofizycznej i promocji zdrowia człowieka. Poznań, WSEiT.
 • Rogowska, A., Wojtarowicz, B. (18-19 wrzesień 2008). Uzdolnienia a zainteresowania muzyczne dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji. Warszawa, APS im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Rogowska A. (24-25 kwiecień 2008). Komunikacja w muzyce i plastyce. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe w Raciborzu Komunikacja interpersonalna i drogi dochodzenia do porozumienia. Racibórz, PWSZ.
 • Rogowska, A., Tataruch, M. (26-28 listopad 2007). Osobowość zawodników uprawiających jogging. XVI Międzynarodowa Konferencja Kierunki Doskonalenia Treningu i Walki Sportowej. Spała, COS.
 • Rogowska, A., Tataruch, M. (14-17 November 2007). Health promotion behaviors and personality of joggers. 5th International Conference Movement & Health. Olomouc, UP (Czechy).
 • Rogowska, A., Tataruch, M. (25-27 maj 2007). Aktywność fizyczna a zachowania zdrowotne osób dorosłych. Międzynarodowa konferencja Naukowa Promocja zdrowia w różnych okresach życia. Lublin, UMCS.
 • Rogowska, A. (12-14 marzec 2007). Zjawisko synestezji w sztuce i kulturze XX wieku. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa oraz Sesja Warsztatowa Literatura muzyczna XX wieku we współczesnej szkole. Katowice, AM im. Karola Szymanowskiego.
 • Rogowska, A., Wojciechowska- Maszkowska, B. (23-35 listopad 2005). Lifestyle and personality of persons with differentiated physical activity. 4th International Conference Movement & Health. Olomouc,UP (Czechy).
 • Rogowska, A. (21 październik 2005). Wyznaczniki postawy twórczej młodzieży. III Ogólnopolska Konferencja Twórczości Kreatywność kluczem do sukcesu. Warszawa, APS im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Rogowska, A., Adamska, S. (27-29 maj 2005). Osobowość a styl życia osób trenujących koszykówkę. Rogowska, A., Wojciechowska-Maszkowska, B. (27-29 maj 2005). Porównanie stylu życia osób trenujących pływanie i studentów wychowania fizycznego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Promocja zdrowia w hierarchii wartości. Lublin, UMCS.
 • Rogowska, A. (22-25 września 2005). Problemy metodologiczne w badaniach nad synestezją. XXXII Zjazd Naukowy PTP Żyć wspólnie: odkrywać innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele. Kraków, UJ.
 • Rogowska, A. (23-26 czerwiec 2005). Predyspozycje twórcze i intelektualne młodzieży szkół średnich. XIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej Psychologia rozwoju człowieka wobec wyzwań współczesnego świata. Warszawa, UW.

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych  konferencjach tematycznych

 • Rogowska, A., Wojtarowicz, B., Wojciechowska-Maszkowska, B., Borzucka, D. (22-23 wrzesień 2011). Zdolności twórcze, muzyczne i motoryczne dzieci sześcioletnich. Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Metodyczna: Uczeń zdolny i twórczy w środowisku szkolnym. Warszawa, APS im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Rogowska, A., Króliczek, D. (23-25 październik 2009). Wpływ treningu autogenicznego na poziom sportowy zawodników sztuki walki. XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. Spała, Centralny Ośrodek Sportowy.
 • Rogowska, A. (23 październik 2008). Aktywność ruchowa a zdrowy styl życia studentów. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rola aktywności ruchowej w procesie rozwoju sprawności psychofizycznej i promocji zdrowia człowieka. Poznań, WSEiT.
 • Rogowska, A., Wojtarowicz, B. (18-19 wrzesień 2008). Uzdolnienia a zainteresowania muzyczne dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna: Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji. Warszawa, APS im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Rogowska A. (24-25 kwiecień 2008). Komunikacja w muzyce i plastyce. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe w Raciborzu: Komunikacja interpersonalna i drogi dochodzenia do porozumienia. Racibórz PWSZ.
 • Rogowska, A., Tataruch, M. (26-28 listopad 2007). Osobowość zawodników uprawiających jogging. XVI Międzynarodowa Konferencja: Kierunki Doskonalenia Treningu i Walki Sportowej. Spała, Centralny Ośrodek Sportowy.
 • Rogowska, A., Tataruch, M. (25-27 maj 2007). Aktywność fizyczna a zachowania zdrowotne osób dorosłych. Międzynarodowa konferencja Naukowa: Promocja zdrowia w różnych okresach życia. Lublin, UMCS.
 • Rogowska, A., Adamska, S. (27-29 maj 2005). Osobowość a styl życia osób trenujących koszykówkę. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Promocja zdrowia w hierarchii wartości. Lublin, UMCS.
 • Rogowska, A., Wojciechowska-Maszkowska, B. (27-29 maj 2005). Porównanie stylu życia osób trenujących pływanie i studentów wychowania fizycznego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Promocja zdrowia w hierarchii wartości. Lublin, UMCS.

Wygłoszenie referatów na krajowych konferencjach tematycznych

 • Rogowska, A. (28 listopada 2019). Zaangażowanie uczniów szkół średnich w używanie alkoholu w zależności od aprobaty społecznej, motywów i oczekiwań. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Promocja zdrowia w środowisku szkolnym. Opole, PO.
 • Rogowska, A. (18 grudnia, 2018). Motywacja w sporcie. Konferencja Naukowa: Motywacja w sporcie, edukacji i życiu. Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie. Opole, PO.
 • Rogowska, A. (6-7 czerwiec 2017). Jak piłkarze radzą sobie ze stresem? Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Świat według Szmajkego. Opole, UO.
 • Rogowska, A. (11 czerwca 2016). Czy synestezja jest normalna? (wykład inauguracyjny). Iluminacje: La sinestesia. Kraków: UP.
 • Rogowska, A. (11 kwiecień 2014). Pilotażowe badanie zachowań zdrowotnych i osobowości typu A wśród studentów wychowania fizycznego. III Konferencja naukowa Rola aktywności ruchowej w edukacji zdrowotnej. Warszawa, WSIiZ.
 • Rogowska, A. (25-26 wrzesień 2009). Studencki wzór picia alkoholu. I Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa z cyklu Psychologia w medycynie – medycyna w psychologii: Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne. Lublin, KUL.
 • Rogowska, A. (24 listopad 2008). Zagrożenie uzależnieniami studentów aktywnych fizycznie. I Ogólnopolska Konferencja: Uczestnictwo w kulturze fizycznej wyzwaniem naszych czasów. Kielce, WŚ.
 • Rogowska, A. (12-14 marzec 2007). Zjawisko synestezji w sztuce i kulturze XX wieku. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa oraz Sesja Warsztatowa: Literatura muzyczna XX wieku we współczesnej szkole. Katowice, AM im. Karola Szymanowskiego.
 • Rogowska, A. (21 październik 2005). Wyznaczniki postawy twórczej młodzieży. III Ogólnopolska Konferencja Twórczości: Kreatywność kluczem do sukcesu. Warszawa, APS im. Marii Grzegorzewskiej.

Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Promocja zdrowia w środowisku szkolnym, 28.11.2019, Opole, PO, członek komitetu organizacyjnego.
 • III Międzynarodowa Konferencja Jogi i Ajurwedy, 20.06-01.07.2016, Pałac Sulisław (Polska), członek komitetu organizacyjnego.
 • Konferencja naukowa “Osobowość trenera-wychowawcy w kulturze fizycznej”, 08.12.2015, Opole, członek komitetu organizacyjnego.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Promocja zdrowego stylu życia w środowisku szkolnym”, 26.11.2014, Opole, sekretarz konferencji i współprzewodniczący 3 sesji tematycznej.
 • 5th International Conference „Movement and Health”, 17-18 November 2006, Głuchołazy (Polska), członek komitetu organizacyjnego.