Działalność zawodowa

Praca

 • Od 2016 Uniwersytet Opolski, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, stanowisko: profesor UO.
 • 2004-2016 Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Katedra Nauk Humanistycznych; stanowisko: adiunkt, profesor PO.
 • 2005-2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Instytut Studiów Edukacyjnych, Zakład Psychopedagogiki; stanowisko: wykładowca.
 • 1999-2003 Szkoła Podstawowa we Wrząsowicach; stanowisko: nauczyciel muzyki, plastyki i sztuki.
 • 1998-1999 Szkoła Podstawowa nr 12 w Katowicach; stanowisko: nauczyciel muzyki.
 • 1996-1998 Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach; stanowisko: instruktor plastyki.

Działalność organizacyjna

 • 2019 członek komitetu redakcyjnego (Social Sciences Section Comittee) międzynarodowej konferencji Innovations in Science and Education International Conference (ISEIC), Prague, Czech Republic, 20-22 March, 2019
 • 2018-nadal członek Rady Redakcyjnej (Editorial Board) Journal of Physical Education & Health – Social perspective
 • 2017-2018 pełnienie funkcji zastępcy dyrektora ds naukowych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego
 • 2016 – nadal członek Rady Redakcyjnej (Editorial Board)  International Journal of Mental Health and Addiction
 • od 2016 pełnienie funkcji kierownika Zakładu Psychologii Rozwoju i Różnic Indywidualnych w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego.
 • 2014 – 2016 pełnienie funkcji kierownika Katedry Nauk Humanistycznych w Instytucie Wychowania Fizycznego na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.
 • 2008 uczestnictwo w Zespole Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delhi Narodowego Programu Foresight Polska 2020.
 • 2010-2011 stypendystka projektu Akademia Rozwoju Politechniki Opolskiej AKROPOL w ramach Programu Operacyjnego “Kapitał Ludzki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 2008 koordynowanie akcji społecznej „Łańcuch Krewniaków” na Politechnice Opolskiej.
 • 2005-2016 pełnienie funkcji pełnomocnika rektora ds. profilaktyki uzależnień na Politechnice Opolskiej.

Recenzje naukowe

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica (Lista B 6 pkt. MNiSW)
 • Archives of Budo (IF: 1,310)
 • CBU International conference (WoS, 15 pkt. MNiSW)
 • Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne, t. 4, pod red. K. Janowskiego i M. Artymiak
 • Forum Philosophicum (Lista B 9 pkt. MNiSW)
 • Frontiers in Psychology (IF: 2,323)
 • Drug and Alcohol Dependence (IF: 3,349)
 • International Journal of Mental Health and Addiction (IF: 1,179)
 • Journal of Personality (IF: 2,935)
 • Modelowe Nauczanie
 • Neuropsychologia; An International Journal in Behavioural and Cognitive Neuroscience (IF: 2,989)
 • Prevention Science (IF: 3,153)
 • Przewodnik po myśli Carla Gustava Junga (pod red. H. Machonia, 2017 PWN )
 • Psychologia Rozwojowa (Lista B 7 pkt. MNiSW)
 • Substance Abuse (IF: 1,62)
 • Scholarly Journal of Business Administration
 • Vision Research (IF: 1,62)

Popularyzacja nauki

 • Wywiad Lucyny Sterniuk – Gronek w “Wiadomościach Uczelnianych” Politechniki Opolskiej, pt.  Żółty poniedziałek i inne synestezje (06.05.2015).
 • Wywiad Beaty Łabutin w “Gazecie Wyborczej”, pt. Oni dźwięki widzą a kolory słyszą (17.05.2015).
 • Wywiad Anny Grudzkiej w NTO pt. Muzykę można zobaczyć (18.05.2015).
 • Regionalne Forum Profilaktyki Selektywnej i Wskazującej w Województwie Opolskim (25–26.10.2016), wygłoszenie referatu pt. Przegląd skutecznych programów profilaktyki wśród młodzieży.
 • Forum Profesjonalnej Profilaktyki 2014 (14-15.10.2014), Opole, wygłoszenie referatu pt. Zażywanie substancji psychoaktywnych w środowisku studenckim – rozpowszechnienie i determinanty socjodemograficzne.
 • Uczestnictwo w „Festiwalu Psychologii” organizowanym w maju w PWSZ w Raciborzu (w latach 2006-13).
 • Aktywny udział w „IV Festiwalu Nauki” (16.09.2006) na Politechnice Opolskiej, poprzez wygłoszenie autorskiego wykładu pt. Psychologiczne aspekty aktywności ruchowej.
 • Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, warsztaty dla nauczycieli Rysunek dziecka jako forma diagnozy zaburzeń (24.05.2004); referat pt. Zjawisko synestezji w sztuce (19.04.2004).

Kursy i szkolenia

 • Webinaria i szkolenia STATISTICA (2010-2017).
 • Webinaria BMJ Learning, Clarivate Analytics, Elsevier Publishing Campus, Wiley,  (2015-2017).
 • Webinarium Tylor & Francis: Els Bosma, Options in article publishing: oppen acces or a traditional journal?, październik 2014; Jaap van Harten, How reviewers look at your paper?, październik 2014.
 • Szkolenie Willey: Marta Dyson, Writing great papers in international journals: An introduction for researches. Katowice, Centrum Edukacyjno – Kongresowe Politechniki Śląskiej, 24 czerwiec 2014.
 • I Forum Metodyczne Grupy WSB, 24-25 września 2014. Poznań, WSB.
 • 13.07.2014. Warsztaty lalkarskie dla dorosłych, zorganizowane przez Teatr Żywe Wiązania w Centawie.
 • 04.11.2000. Szkolenie dotyczące zakresu stosowania i interpretacji Rysunkowego Testu Twórczego Myślenia K.K.Urbana i H.G.Jellena.
 • 29.09.2000. Warsztat przygotowujący do realizacji programu profilaktycznego dla klas IV – VI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum “Spójrz inaczej”.
 • 14.09.2000. Kurs “Planowanie rozwoju zawodowego nauczycieli”.
 • 27.08.2000. Szkolenie instruktorskie Samodzielnego Instruktora “PERSONY” w zakresie prowadzenia technik pamięciowych, koncentracji i kreatywności dla dzieci klas I-III, IV-VI i gimnazjum.